Observații și propuneri pentru Consiliul CNATDCU de la Consorțiul Academica+