Masă rotundă intitulată Amplificarea rolului Euroregiunii „Prutul de Sus” în fenomenul de convergență a teritoriilor frontaliere