Concepte fundamentale în pedagogie. Conferință și lansare de carte