USV, în topul traducerilor literare și al cercetării traductologice