Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, membră a consorțiului universitar NEOLAiA