Universitari suceveni, membri ai Consorţiului Regional de Inovare Nord-Est