Senatul USV a înaintat propunerea de desemnare a ordonatorului de credite al USV