Şcoala doctorală de vară cu profil interdisciplinar