Școală de vară francofonă la Suceava, organizată de Biroul Francez