Reluarea concursului pentru selecția decanului FIESC