Reluarea activităților organizate de Biroul Francez din Suceava