REFERENDUM pentru alegerea modalităţii de desemnare a RECTORULUI