Promovarea rezilienței în școală – o nouă provocare pentru formarea profesorilor