Prezenţă semnificativă a studenţilor USV la Concursul ELECTROMOBILITY – CONTINENTAL Iaşi