Premiu al Uniunii Scriitorilor din România pentru un universitar sucevean