Organizarea unui concurs postuniversiat de formare pentru profesia de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal