Manifestare ştiinţifică cu participare internaţională pe teme de traductologie