Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, reprezentată la Conferinţa studențească națională PERFORMED