Dimensiunea internațională a cooperării în domeniul asistenței sociale