Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice