Raportul asociaţiei studenţeşti ASUS privind respectarea prevederilor Statutului Studentului