Cursul festiv al Facultății de Drept și Științe Administrative – 2020