Conferința țtiințifică internațională Dimensiuni etice și sociale în Administrație publică și Drept