Conferința internațională Valori etice în educație, cercetare și inovare