Conferință internațională organizată de Facultatea de Științe ale Educației