Conferinţă internaţională: Filisofia informaţiei. Tendinţe şi provocări