Conferinţa internaţională Discurs critic şi variaţie lingvistică: perspective europene