Colocviul Internaţional Calitate în învăţământul superior. Transdisciplinaritate în sistemele educaţionale universitare