Cercetarea traductologică suceveană, în dialog internațional cu cea din Brazilia și Canada