Cercetarea traductologică din USV, ecouri în Suedia, Canada și Franța