Ce aduce nou acest an universitar la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor