ANUNȚ SOLICITARE EXPRESII DE INTERES pentru realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe