Adunarea generală a rectorilor universităţilor francofone