Adunarea generală a rectorilor din universităţile francofone