Workshopul Valorificarea cercetării științifice prin brevete de invenție