Workshop „Profilul inginerului de industrie alimentară – între percepție și cerințe”