Universitatea „Ștefan cel Mare” va implementa măsuri financiare active de reducere a abandonului universitar