Cercetător al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava premiat de CNFIS