Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) se întâlneşte cu studenții