Întâlniri focus grup între studenţii economişti şi membrii echipei de proiect PRACTeam