Informare cu privire la publicarea tezelor de doctorat