Navigare
Concursuri finalizate
Contact
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel. Centrala: 4056200;4056300
Relatii cu publicul
Limbi
    Romana Engleza
Informații post
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament CONTABILITATE, FINANŢE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Poziția în statul de funcții 16
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Finanţe publice; Monedă; Monedă şi credit; Finanţe şi creditare/Finanţe şi credit.
Domeniu stiintific Finanțe
Descriere post Conf.univ., poz.16:Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 11,14 ore convenţionale, din care: 7,14 ore predare curs şi 4,00 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Finanţe publice, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul 2 de la programul de studii Finanţe şi Bănci: - 2 ore curs semestrul II; • Finanţe publice, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de la programul de studii Administraţe publică şi de la programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune: - 8 ore seminar efectuate în semestrul II cu 5 formaţii de lucru; • Monedă, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul 2 de la programul de studii Finanţe şi Bănci: - 2 ore curs semestrul II; • Monedă, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul 2 de la programul de studii Management şi de la programul de studii Contabilitate şi informatică de gestiune: - 2 ore curs semestrul II; • Finanţe şi creditare/Finanţe şi credit, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la programul de studii Inginerie economică în domeniul mecanic (IEDM) şi cu studenţii din anul III de la programul de studii Inginerie economică în domeniul electric (IEC): - 2 ore curs semestrul II.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Participare în comisii de doctorat: referate, examene, susţinere Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1681 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-11-24
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-12-25 2015-01-09
Data susținerii prelegerii 2015-01-29
Ora susținerii prelegerii 10:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava, Sala E233
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2015-01-26 2015-01-29
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-01-30 2015-01-30
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-02-02 2015-02-06
Tematica probelor de concurs FINANŢE PUBLICE Tematica: Sferele finanţelor şi Interdependenţa dintre acestea Functiile finanţelor publice Mecanismul financiar public - parte integrantă a mecanismului de funcţionare a economiei naţionale Abordari privind constituirea/atragerea resurselor la nivelul sectorului public. Abordari privind alocarea resurselor la nivelul sectorului public. Politici fiscale naţionale promovate înainte şi după integrarea României în UE. Echilibrul financiar/echilibrul bugetar Împrumuturile de stat. Datoria publică Organizarea bugetară Bibliografie: 1. Sandu, G., Cibotariu, I., Apetri, A., Finanţe – abordări teoretice şi practice, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 2008 2. Sandu, G., Finanţe publice, Editura Universităţii Suceava, 2000 3. Văcărel, I., – Finanţe publice, Editura Didactică si Pedagogică, Bucuresti, 2006 4. Belean, P., Bugetul public şi trezoreria publică în România, Ed. Economică, Bucureşti, 2007 5. Gheorghe D. Bistriceanu, Bugetul de stat al României,Editura Universitară Bucureşti,2010 6. Maria-Andrada Georgescu, Administrarea finantelor publice si a bugetului, Pro-Universitaria, 2007 7. Tulai, C., Finante, Casa Cărţii de Ştiinţa Cluj-Napoca, 2007 8. Mosteanu, T., Buget şi trezorerie publică , Editura Economică, Bucuresti, 2008 9. Marian Alexandru, Dubla impunere internaţională,Editura Economică, 2003 10. Dascălu, E.D., Datoria publică-reglementare şi administrare în România, Editura Didactică şi Pedagogică R.A-Bucuresti, 2008 11. Ştefura, G., Proces bugetar public, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 2009 12. Rosen H., Gayer T., Public Finance, McGraw Hill, 2009 ; 13. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice MO. 597/2002cu modificarile ulterioare 14. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 15. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal MONEDA Tematica: Moneda şi masa monetara Organizarea sistemelor monetare Sistemul monetar european. Adoptarea euro - convergenta reala vs convergenta nominala Moneda şi creditul. Relaţia de credit sau raportul de credit. Sferele creditului Dobânda – element esenţial al relaţiilor de credit. Organizarea sistemelor bancare. Locul şi rolul băncilor centrale.Rolul instituţiilor de credit in finanţarea economiilor. Operaţiunile desfăşurate de instituţiile de credit. Implicarea bancilor centrale in gestionarea crizelor financiare si impactul asupra politicilor lor monetare Echilibrul monetar. Forme de dezechilibru monetar. Bibliografie: 1. Turliuc, Vasile, Cocris, Vasile, Moneda si credit, Editura Economica, Bucuresti , 2005; 2. Turliuc, V., Cocriş, V., Stoica, O., Roman, A., Dornescu, V., Chirleşan, D., Monedă şi credit, Ed. Junimea, Iaşi, 2011 3. Dardac, N., Barbu, T., Moneda, Banci si Politici Monetare, Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 2005 ; 4. Stoica, M., Managementul riscurilor bancare, Ed Economică, Bucureşti, 2002. 5. Zapodeanu , D., Politici monetre, Ed. Dacia Cluj-Napoca 2002; 6 Ungurean, P., Banci ,burse si profit pe piata financiara, Ed. Dacia Cluj-Napoca, 2007; 6. Turliuc, V., Cocriş, V., Stoica, O., Roman,A., Dornescu, V., Chirleşan, D., Monedă şi credit, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 2009 7. Cocriş, V., Chirleşan, D., Tehnica operaţiunilor bancare, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 2008 8. Beju D., Mecanisme monetare şi instituţii bancare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004 9. Toma, R., Politici şi tehnici bancare, Editura Universitaţii, Lucian Blaga”, Sibiu,2007 10. Daniela Beju – Politici monetare, Editura Casa Cărţii Şiinţă, Cluj – Napoca, 2006 11. Silviu Cerna, Economie monetară, Ed. Universitatii de Vest, Timişoara, 2009 12. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului aprobata, completata si modificata prin Legea nr. 227 din 4.07.2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1027 din 27.12.2006 si respectiv nr. 480 din 18 iulie 2007; MONEDĂ ŞI CREDIT Tematica: Moneda şi masa monetara Organizarea sistemelor monetare Sistemul monetar european. Adoptarea euro - convergenta reala vs convergenta nominala Echilibrul monetar. Forme de dezechilibru monetar. Moneda şi creditul. Relaţia de credit sau raportul de credit. Sferele creditului. Funcţiile creditului Dobânda – element esenţial al relaţiilor de credit. Etapele procesului de creditare. Decizia de creditare Organizarea sistemelor bancare. Locul şi rolul băncilor centrale.Rolul instituţiilor de credit in finanţarea economiilor. Operaţiunile desfăşurate de instituţiile de credit. Bibliografie: 1. Turliuc, Vasile, Cocris, Vasile, Moneda si credit, Editura Economica, Bucuresti , 2005; 2. Turliuc, V., Cocriş, V., Stoica, O., Roman, A., Dornescu, V., Chirleşan, D., Monedă şi credit, Ed. Junimea, Iaşi, 2011 3. Dardac, N., Barbu, T., Moneda, Banci si Politici Monetare, Editura Didactică şi Pedagogică , Bucureşti, 2005 ; 4. Stoica, M., Managementul riscurilor bancare, Ed Economică, Bucureşti, 2002. 5. Ungurean, P., Banci ,burse si profit pe piata financiara, Ed. Dacia Cluj-Napoca, 2007; 6. Turliuc, V., Cocriş, V., Stoica, O., Roman,A., Dornescu, V., Chirleşan, D., Monedă şi credit, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 2009 7. Cocriş, V., Chirleşan, D., Tehnica operaţiunilor bancare, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 2008 8. Beju D., Mecanisme monetare şi instituţii bancare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004 9. Toma, R., Politici şi tehnici bancare, Editura Universitaţii, Lucian Blaga”, Sibiu,2007 10. Daniela Beju – Politici monetare, Editura Casa Cărţii Şiinţă, Cluj – Napoca, 2006 11. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului aprobata, completata si modificata prin Legea nr. 227 din 4.07.2007, publicata în Monitorul Oficial nr. 1027 din 27.12.2006 si respectiv nr. 480 din 18 iulie 2007; FINANŢE ŞI CREDITARE/ FINANŢE ŞI CREDIT Tematica Mecanismul şi sistemul financiar Locul şi rolul finanţelor în sistemul de gestiune a întreprinderii Formarea şi costul capitalurilor entitatilor economice Structura financiara a entităţilor rconomice Modalitati de finanţare a entitatilor economice Decizia de finanţare şi impactul său asupra performanţelor financiare. Plasamentele pe termen mediu şi lung ale capitalurilor entităţilor economice Impactul fiscalităţii directe şi indirecte asupra rezultatelor financiare Moneda şi creditul. Relaţia de credit sau raportul de credit. Sferele creditului. Funcţiile creditului Dobânda – element esenţial al relaţiilor de credit. Etapele procesului de creditare. Decizia de creditare Organizarea sistemelor bancare. Locul şi rolul băncilor centrale.Rolul instituţiilor de credit in finanţarea economiilor. Operaţiunile desfăşurate de instituţiile de credit. Bibliografie: 1. Bistriceanu Gh., Adochiţei, M., Finanţele agenţilor economici, Editura Economică, Bucureşti, 2001; 2. Brezeanu, P., Finanţe coprporative, Ed. C.H. Back, 2009 3. Sandu, Gh., Finanţe şi pieţe financiare, Ed. Economică, Bucureşti, 2010 4. Sandu, Gh., Abordări privind finanţarea întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti, 2001 5. Sighicea N., Vasilescu L., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Universitaria Craiova, 2009; 6. Toma M., Alexandru, F., Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, Bucureşti, 2003; 7. Vintilă, G., Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2010. 8. Turliuc, V., Cocriş, V., Stoica, O., Roman, A., Dornescu, V., Chirleşan, D., Monedă şi credit, Ed. Junimea, Iaşi, 2011 9. Cocriş, V., Chirleşan, D., Tehnica operaţiunilor bancare, Editura Universitaţii”Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, 2008 10. Beju D., Mecanisme monetare şi instituţii bancare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004 11. Toma, R., Politici şi tehnici bancare, Editura Universitaţii, Lucian Blaga”, Sibiu,2007
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava
Comisie
Nume:Conf.univ., poz.16 (DCFIE dec2014)
Membrii:Preşedinte: Prof. univ. dr. Elena HLACIUC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Membri: Prof. univ.dr. Dumitru BUCĂTARU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; Conf. univ.dr. Angela ROMAN, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi; Conf. univ.dr. Daniel ŞTEFAN, Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mureş; Prof. univ.dr. Dorel MATEŞ, Universitatea de Vest din Timişoara; Membri supleanți: Conf. univ. dr. Veronica GROSU, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava; Conf.univ. dr. Mircea MUNTEAN, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău.
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.

jobs.edu.ro - Informații post în format XML