LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE RELEVANTE

Prof. univ. dr. Anişoara Popa

1. Anişoara Popa, V A. Urechia istoric, Editura Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2001, 303 p., ISBN 973-85216-5-3.

2. Anişoara Popa, Gh.I. Brătianu - profesor la Universitatea din Iaşi, capitol în Volumul omagial, Confluenţe istoriografice româneşti şi europene. 90 de ani de la naşterea istoricului Gheorghe I. Brătianu, (coord. Victor Spinei), Editura „Universitatea Al. I Cuza”, Iaşi, 1988, pp. 207-220.

3. Anişoara Popa, Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) în perspectiva ecuaţiei regionalism-globalizare, în EIRP Proceedings, Voi. 2, 2007, pp.721-725,
http://proceedinys.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/998/917.

4. loan Ciupercă, Anişoara Popa, Istorie universală contemporană (Curs pentru învăţământ la distanţă), Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2010, ISBN 978- 606-533-110-5.

5. Anişoara Popa, Istoria reiaţilor internaţionale (Curs pentru Învaţămînt la distanţă), Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2010, ISBN 978-606-533-148-8.

6. Popa, Anişoara, The Academic Dimension of Cooperation in the Black Sea Area, în Internationalization of Quality Assurance and Accreditation and Management of Higher Education, Colection of articles and reports presented at the International Conference on problems of quality assurance and accreditation in higher education, july, 8-11, 2008, Istanbul, Turkey; editors S. Zapryagaev & S. O. Michael (Eds.), Publishing and Printing Center of Voronezh State University,Voronezh, Russia, 2010, pp.222-231, ISBN 978-5-9273-1626-7.

7. Anişoara Popa, A Romanian Aspirant to the Nobel Prize for Peace - V. A. Urechia, în Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Vol 2, Noi, Galaţi, 2009, pp. 5-13.
http://ioumais.univ-danubius.ro/index.php/intemationalis/article/view/1473.

8. Anişoara Popa, Personalities, Cultural Identity, Intercultural Dialog: V.A. Urechia, în Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Vol 7, No2, Galaţi, 2014, pp. 14-21 (EBSCO; INDEX COPERNICUS; CEEOL; DOAJ), Print ISSN: 2065-0272,
http://ioumals.univ-danubius.ro/index.php/intemationalis/article/view/1473/1214.

9. Anişoara Popa, Cultural Dimension of International Relations During Interwar Period: International Institut For Intellectual Cooperation And The Scientific Study of International Relations, în Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, Vol 7, No2, Galaţi, 2014, pp.135-143. (EBSCO; INDEX COPERNICUS; CEEOL; ’ DOAJ)
http://iournals.univ-danubius.ro/index.php/intemationalis/article/view/2688.

10. Anişoara Popa, Romania and the International Intellectual Cooperation durring the Interwar Period, în European Culture 2015, ed: Păun N., Banus Enrique, Presa Universitară Clujeană: Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj- Napoca, 2016, pp. 305-317, ISBN 978-606-37-0004-0; ISBN 978-606-526-217-1