LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE RELEVANTE

Prof. univ. dr. Florin Pintescu

1. Pintescu Florin, Românii din Transilvania la sfârşitul secolului XVI şi începutul secolului XVII, Suceava, Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2004
2.Pintescu Florin, Ştefan cel Mare – marele oştean. Repere în istoriografia polonă, în "Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi", seria Istorie, tom L, 2004, pp. 69-84.
3. Pintescu Florin, Sharing Feudalism with the East? Considerations on the Feudal System in the West and East of Europe, în "Valahian Journal of Historical Studies", nr. 3-4/2005, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, pp. 3-9.
4. Pintescu Florin, Consideraţii privind cooperarea militară moldo-polonă în timpul dinastiei Movilă (1595-1616), în "Revista de Istorie a Moldovei", nr. 1-2 (61, 62), 2005, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei", Chişinău, pp. 99-114.
5.Pintescu Florin, Erwägungen bezüglich der Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in der Südbukowina, în "Codrul Cosminului", serie nouă, nr. 12 (22), 2006, pp. 145-158.
6. Pintescu Florin, Ethnic and Professional Frontiers in Transylvanian cities: 1500-1800, în Lud'a Klusáková, Laure Teulières (editori), Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations, Pisa, Plus, Pisa University Press, 2008, pp. 153-167.
7.Pintescu Florin, USA, Russia and the Geopolitical Theatre in the South-Eastern Europe: The Place of Romania, în "Codrul Cosminului. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava. Secţiunea Istorie", tom XVI, nr. 2, 2010, pp. 159-170.
8.Pintescu Florin, Relaţiile bilaterale dintre Republica Moldova şi România în perioada 2000-2010. Consideraţii geoeconomice şi geostrategice în "Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale", Chişinău, nr. 3 (21), 2011, pp. 33-43.
9.Pintescu Florin, Bătălia de la Hotin (1621): încadrarea tipologică, analiza, prezentarea în istoriografia română, în Mihai Iacobescu (coordonator), Istorie și educație. In honorem Mihai Lazăr, Iași, Editura Junimea, 2012, pp. 45-66. ISBN 978-973-37-1630-3.
10. Pintescu Florin, Polonezi, în Gidó Attila (coordonator), Cronologia minorităților naționale din România, vol. II, Macedoneni, polonezi, ruși lipoveni, ruteni, sârbi, tătari și turci, Cluj Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, 2013, pp. 51-93.